Balakauskas, Ionas Osvaldas Stasio 19.dec.1937- Lithuania Ukmerge, Miliunai

Title Parts


Symphony no2. 1979
Lithuanian State PO / Juozas Domarkas

Opera strumentale, five fragments for orchestra. 1987
Lithuanian State PO / Juozas Domarkas. Col Legno 31806-5

2001-03-20 22:42:54