Balen, J Gerrit van f1885-f1906 Netherlands, ? - ?, ?
organist, choirmaster, 1887-1904 landelijk handelaar in koffie en thee at the Nieuwendijk 15 in Amsterdam, 1888 organist/choirmaster of Onze Lieve Vrouwekerk (Posthoornkerk) Haarlemmerstraat in Amsterdam, 1901-1906 organist/choirmaster of the Sint Dominicuskerk in Amsterdam, 27.dec.1902 appointed director and 25.sep.1905 elected president of R. K. zangvereeniging 'Arti et Religioni' in Amsterdam ; son of Gerrit Sijbrens van Balen and Alida Hoites Lycklama a Nijeholt (1825-27.feb.1905 Irnsum) ; brothers H G van Balen Amsterdam, S G van Balen Franeker, N G van Balen Deventer, A G van Balen Arnhem ; sister C Roorda van Balen Wijtgaard  ; he married Th M Jansen

[ UNDER CONSTRUCTION ]

Title Parts


[] Missa. Vocibus virilibus, tenori e bassi, concomitantibus organis cantanda quam ut laborum primitias Sanctissima Jesu cordi. op1
pub Wed. J. R. van Rossum, Katholieke Kerkmuziekhandel te Utrecht 2mar1886

[] Missa pro defunctis. Requiem cum Dies irae, ad 4 voces, cantus, altus, tenor et bassus, organo comitante. op4
pub Van Rossum, Ultrajecti (Utrecht) 1900

[] Missa pro defunctis. Requiem, ad 4 voces viriles organo comitante. op4b
pub Van Rossum, Utrecht ?1906

[] De eerste H. Communie. Cantate. SSA Koor en piano
als extra muziekbijlage in het St Gregorius-blad, Tijdschrift ter bevordering van Kerkelijke Toonkunst 20ste jaargang Maart, Boekdrukkerij van het St Jacobs-Godshuis, Haarlem Maart 1895

[] Missa pro defunctis. Requiem, ad 4 voces viriles organo comitante
pub J. R. van Rossum, Utrecht 1906

[] Interludium. Organ
[] Requiem cum Dies irae. SATB koor en orgelbegeleiding
pub Friedrich Pustet, Regensburg Germany b1906

[] Venite Adoremus. 3 Motetten en Tantum ergo. TTBB Choir
pub Wed. J. R. van Rossum, Katholieke Kerkmuziekhandel te Utrecht 2mar1886
beoordeeld door Ch. F. Le Blanc in het St Gregorius-blad tijdschrift ter bevordering van Kerkelijke Toonkunst 12sep1885
[] 1 - O quam suavis
[] 2 - O sacrum
[] 3 - Ave verum
[] 4 - Tantum ergo
[] Venite Adoremus. Tantum ergo. TTBB Choir
pub Van Rossum, Utrecht 1886

[] Vierstemmige Mis met orgel
pub Van Rossum, Utrecht b1906

[] Requiem voor 4 mannenstemmen. Soli, koor en orgel
pub Wed. J. R. van Rossum, Utrecht 24feb1908

[] Requiem, voor 4 mannenstemmen met orgel
Zangkoor "Ave Maria" gave a free rehearsal of the new Requiem at the Sint Dominicuskerk Korsjespoortsteeg, Amsterdam 14nov1906

[] Die irae, voor gemengd koor met koperbegeleiding
performed by R. K. zangvereeniging Arti et Religioni under Hubert Cuijpers at the Concertgebouw in Amsterdam 19apr1906

[] Requiem, voor vier ongelijke stemmen (sopraan, alt, tenor en bas) en orgel
pub Wed. J. R. van Rossum, Utrecht 19apr1901
beoordeeld door Dr Haberl director of the music School of Regensburg in het St Gregosius-blad April 1901
[] - Introitus
[] - Kyrie
[] - Dies irae (ending in E mol)
[] Anima Christi (niet liturgisch). SATB Choir
performed at the all-day Zevende algemeene vergadering der Nederlandsche St Gregorius-Vereeniging by the choir of O. L. Vrouwekerk (Posthoornkerk) conducted by J. G. van Balen, Amsterdam 26sep1888

[] Pange lingua. ATBB Choir
performed at the all-day Zevende algemeene vergadering der Nederlandsche St Gregorius-Vereeniging by the choir of O. L. Vrouwekerk (Posthoornkerk) conducted by J. G. van Balen, Amsterdam 26sep1888

[] O quam suavis. SATB Choir
performed at the all-day Zevende algemeene vergadering der Nederlandsche St Gregorius-Vereeniging by the choir of O. L. Vrouwekerk (Posthoornkerk) conducted by J. G. van Balen, Amsterdam 26sep1888

[] Missa SS Jesu Cordi, voor 2 (3) mannenstemmen en orgel. 2e vernieuwde uitgave
pub Wed. J. R. van Rossum, Utrecht 6jan1904

[]
2006-12-27 20:01:44