Bartoszewski, Walenty c1574-c1645 Poland, ? / Wilna (now Lithuania, Vilnius) - ?, ?
Jesuit, poet, ?composer

Title Parts


[] Pienia wesole dziatek na przyiazd do Wilna. Vilnius 1611
rejoice chant on the return of king Sigismond III from Smolensk to Vilnius

[] Parthenomelica. Albo pienia nabozne o Pannie naswietszej. Vilnius 1613
Catholic Songbook in Polish

2007-02-04 15:47:30