Bellere (Bellerus), Jean (Beellaerts, Jan) 1526-15.oct.1595 Belgium, Liege - Antwerp
publisher, editor

Title Parts


[] 4-part songs in Pierre Phalese and Jean Bellere Duytsch musyck boeck. 1572
? composed by Jean Bellere or Jan Belle
[] - Int groene met u alderliefste
Gentse Oratorumvereniging / Marcel de Pauw. Douglass Phonodisc 267
[] - Laet ons nu al verblijden
[] - Fleur van alle vrouwen soet
[] - O amoureusich mondeken root
[] - O doloreux herte
[] - O waerden mont
[] - Ic en can mij niet bedwinghen (also pub by Jacob Baethen Maastricht 1554 and attr to Joannes Zacheus)
2007-12-24 00:00:00