Berckelaers (Berkelaers) (Berchelaers), Joannes c1630-c1700 Belgium, ?Antwerp - ?Antwerp
blind organist

Title Parts


[] Cantiones Natalitiae duabus et quatuor vocibus decantandae cum reprisis a III, IV, V vocibus et instrumentis auctore J. Berckelaers coeco..
Liber primus. pub Antwerp 1667
Liber secundus. pub Antwerp 1670
Liber tertius. pub Antwerp 1679
Liber quartus. pub Henri Aertssens, Antwerp 1688
Liber quintus. pub Antwerp c1695
- Laet ons gaen om te besoecken. from Liber primus
- Haest uw o herderkens
- Laet nu alle droefheyt vluchten
- Titer wat een goede maer. from Liber secundus
Camerata Trajectina. Globe 6033
[] - Comt naer den stal, menschen comt
[] - O wonderlyck mirakel
[] - Wat is dat voor een blij geschal
[] - Heyderkens heyderkens sa sa naer't Bethlehem
[] - Hoe leyt dit kindeken hier in de kouw. from Liber secundus
[] - Comt met vreucht naer't stalleken
[] Never was there a sweeter night
from Cantiones Natalitiae
Suze van Grootel s, Nico van der Meel t, Michel Puissant a, Tom Sol bt, Camerata Trajectina. Globe 6033

[] How this child lies here in the cold
from Cantiones Natalitiae Liber secundus
Suze van Grootel s, Nico van der Meel t, Michel Puissant a, Tom Sol bt, Camerata Trajectina. Globe 6033

2008-04-25 00:00:00