Dalgas, Andonis (ne Diamandidis, Andonios) 1892-1945 Turkey Anatolia, Arnoutkoi - Greece, Athens
rembetika singer

Title Parts


Xisou gero. Rebetiko
composed by Menelaos Mihailidis
Andonis Dalgas voice. rec1927-1933. Resistencia 093

2003-01-01 22:52:54