Du, Mingxin (Min-xin) 19.aug.1928- China Hubei, Qianjiang
pianist

Title Parts


The mermaid. Ballet. Suite. Piano
composed with Wu Zuqiang
Yin Chengzong. Naxos 8554499
1 - Ginseng
2 - Coral
3 - Waterweed
4 - Wedding scene
2003-03-30 23:46:04