Nagasawa, Katsutoshi 2.aug.1923-10.jan.2008 Japan, Tokyo - ?, ?

Title Parts


Futatsu no den-en-shii. Koto (zither), shakuhachi (flute) and shamisen (lute)
Yamoto Ensemble. ARC EUCD 1717

2002-06-09 15:27:58