Theodorakis, Michael George 'Mikis' 29.jul.1925-2.sep.2021 Greece, Khios - Athens
pianist, conductor

Title Parts


* Symphony no3. Soprano, choir and orchestra. 1981
Els Bolkestein, Rundfunkchor Berlin, Orchester der Komischen Oper Berlin / Heinz Rogner

Symphony no4
Athen SO and Choir / Lukas Karytinos

Symphony no7 "Spring". Soprano, alto, tenor, bass, choir and orchestra
Kari Lovaas, Violetta Madjarova, Sergey Larinas, Gunther Emmerlich, Radio Choir and Childrens Choir Prague, Choir of the State Philharmonic Lithuania, Dresdner Philharmonie / Herbert Kegel

Adagio. Flute, clarinet, trumpet and orchestra
St Petersburg State Academic Capella SO / Mikis Theodorakis

** Requiem
Janne Polewtsowa m, Lubow Jiltsowa s, Peter Migunow b, Alexandre Timtchenko t, St Petersburg State Academic Capella Children's Choir, Choir and SO / Mikis Theodorakis. Intuition 3292-2
1 - Evlogitos o Theos
2 - Evlogitos ei kyrie
3 - Doxa, T trilampes
4 - Pia tou biou tryfi
** 5 - Oimoi, oion agona
6 - Pou estin i tou kosmou
7 - Emnisthin tou profitou
8 - Kat' eikona sin kai omoiosin
9 - Doxa Patri
10 - Makarioi
11 - Exelthomen
12 - Amin
To gelasto pedi. Song. Voice and instruments. r1965
Mikis Theodorakis. Resistencia 093

An thimithis t' oniro mou. Song. Voice and orchestra. 1957
Yovanna voice, Orchestra / Manos Hadjidakis. Resistencia 093

O Kaymos (Longing)
Amorfi poli (Beautiful city)
Asma asmaton. Voice and orchestra
Maria Farantouri, Orchestra / Mikis Theodorakis. Fidelio 7

Zorba the Greek. Film score 1964 - Sirtaki (Zorba's dance)
Alexis Zorbas. Ballet. Mezzosoprano, choir, 2 bouzoukis and orchestra. 1:42:05
Sophia Michaelidi, Hungarian Radio Choir, Kostas Papadopoulos, Lakis Karnezis, Hungarian State Orchestra Mikis Theodorakis / Lukas Karitynos. Intuition 3163
- Sirtaki (Zorba's dance)
2000-10-28 22:38:26