Tritonius, Petrus (ne Treibenreif, Peter) c1465-1524/1525 Austria, Bozen (now Italy, Bolzano) - Austria Tyrol, Hall or Schwaz (the plague)
humanist

Title Parts


Iam satis terris. Ode. 1507
Ensemble Daedalus / Roberto Festa

Miserarum est. 1507
Daedalus / Roberto Festa recorder, percussion. Alpha 144

2007-11-00 00:00:00