Vermooten, Willem c1686-8.oct.1755 Netherlands, Haarlem - Haarlem
singer, zangmeester (singing master), he was buried 8.oct.1755 at the Grote of Sint Bavokerk cemetery in Haarlem ; he married three times at the Grote of Sint Bavokerk in Haarlem, 24.may.1706 with Matitie Cornelis Hulbus of Haarlem (buried Haarlem 6.mar.1616), 1.nov.1716 with Alida Prinsse of Wilp (buried Haarlem 11.jan.1719) and 1722 with Margareta Kolfers of Harderwijk

Title Parts


[] Het onderscheid tusschen sterven en sterven, vertoond in eenen christen en wanhoopenden zondaar op hunne sterfbedden. Haarlem. 2vv. 1716
words Govert van Mater

[] Kruisgezangen op het lyden van onzen Heiland Jezus Christus, met zangkunst verrykt door Willem Vermooten. 22 Songs
words Govert van Mater (1697-1729)
pub Weduwe Hermanus van Hulkenroy en Zoons, Haarlem 1718, with reprints in 1739 and 1759
pub Jan Met, Haarlem 1770
[] 1 - Voorzang. 2vv
[] 2-21 - Strophic songs. 1vv
[] 22 - Slotzang. 2vv
[] Dankbaare naagedachten en geboortegezangen op de blyde en heilryke verschyninge van 't licht der genade Jezus Christus, begreepen in twintig zangstukken door Jan van Elsland, met zangkunst verrykt door Cornelis Kauwenberg en Willem Vermooten
pub Weduwe Hermanus van Hulkenroy en Zoons, Haarlem 1718, with reprints in 1735 and 1764
[] 20 2vv Choral pieces. 7 by Kauwenberg and 13 by Vermooten
[] De lofzang der engelen "Op de verschyninge van Jezus Christus"
from Dankbaare Naagedachten

[] "Hemel doe uw zegen nederdaalen op deez". Zegewens ter bruiloft van Christiaan van der Meulen en mej. Gertruida des Amorie. 1720
[] Stichtelyke mengelzangen, verzameld uit veelderhande schriften. 61 Songs
words oa Jan Luyken, Gerard Brand, D. Rafael Kamphuizen
music by Cornelis Kauwenberg, Willem Vermooten en andere voornaame meesters
pub Weduwe Hermanus van Hulkenroy en Zoons, Haarlem 1726, with reprint in 1736

[] Herderssang op de aankoomende lente "Kon ik Philida nu vinden". Pastoral song. 1730
ms in the possession of Jozef Alberdingk Thijm

[] Herderssang Philander soekt Amarillis. Pastoral song. 1730
ms in the possession of Jozef Alberdingk Thijm

[] Zinspeelende liefdens-gezangen.. op muzyk gebragt door Willem Vermooten, voor twee stemmen, Cantus en Bassus. Haarlem. 28 Songs. 2vv
words Willem Hessen, bakker en factor der rederijkers "Wijngaardranken"
pub Izaak Hulkenroy, Haarlem 1741

[] Cantate op de verheffing van Z.D.H Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje, Vorst van Nassau enz. enz, enz. 2vv. 1747
words Izaak Kouwenhoven

[] Canto-solo op de verheffing van Z.D.H Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje, Vorst van Nassau enz. enz, enz. 2vv. 1747
words Pieter Langendijk

[] Mengeldigten van A. Ikes, met zang verrijkt en cantata voor 2 stemmen, Cantus en Bassus
pub 's Gravenhage

[] Nieuwe geestelyke rymstoffen van verscheidene liefhebbers, met zangstemmen, zo ook tot die der instrumenten overgebragt door Vermooten en D. Simons. 2 Books
pub A. Olofsen, Amsterdam
also published in 3 Books with 70 2-part Songs 1782

2008-06-13 00:00:00