Visser, Yme Gerrit 14.sep.1911-4.jan.1994 Netherlands Friesland, ?Franeker - Franeker
pianist, harpsichordist, organist, choral conductor, studied organ with George Stam in Leeuwarden and was organist of the Gereformeerde Kerk in Franeker, 1938 conductor of the choir 'God is mijn Lied' in Sexbierum near Franeker, 1945-1957 conductor of Chr. Gemengd Koor 'Cantabile' in Franeker which often appeared on radio, 1945-1968 boardmember and 1968-1990 advisor of the Koninklijke Christelijke Zangers Bond, 1958-1978 and for 50 years conductor of Chr. Oratoriumvereniging 'Immanuel' in Franeker which performed large scale works throughout Friesland, 22.sep.1958 he conducted the choirs Immanuel of Franeker, Cantabile of Leeuwarden, Harmonie of Menaldum and Laus Deo of Wommels at the Martinikerk in Franeker for a recording by NCRV radio, 1938-1994 and probably all his life residing in Franeker

Title Parts


Variations, fugue and choral on "Wie maar de goede God laat zorgen". Organ
[] Oneindig goed "Drie Koningenlied". SATB Choir
words Jan Luyken
pub Kon. Bond van Chr. Zang- en Oratoriumvereenigingen, 1947

[] Halleluja! laat opgetogen. Psalm 149. Organ
[] God heeft het eerste woord, inleiding en koraal met 6 variaties over liedboekgezang 1. Organ
[] Ontwaak gij die slaapt. Organ
pub Willemsen, Huizen c1985

[] O liet. Choir
Kaemerkoor Littenseradiel / Jan Blanksma. Lytsewierrum, Friesland 11jul1994

[] Sa hat God de wrald. Choir
Dubbelkwartet van Menaldum / Klaas Tjitte de Jong. winners of the Priissjongen in Leeuwarden May 1994

2000-10-28 22:38:32