Xin, Jing 1979- China, Xian

Title Parts


The fantasy of eclipse
Min Xiaofen pipa, Wu Wei sheng, Xu Fengxia zheng, Yang Xue erhu, Nieuw Ensemble / Ed Spanjaard

Ling xiang. Erhu and string quartet
Yan Jiemin, Atlas Ensemble

2005-10-29 14:16:28