Xu, Chaoming 1942- China Zhejiang, Tiantai
sheng player (mouth organ), 1962-1967 studied at Shanghai Conservatory, 1967 professor of sheng at Shanghai Conservatory

Title Parts


Nuodezhong zhi ge (The song of Nuodezhong). Sheng (accordion)
Xu Chaoming. Cinq Planetes 23922

2004-02-07 15:13:00