Achtel, Jozef 1805-23.oct.1857 Poland, ? - Warsaw
music teacher, church musician, active in Warsaw where his music was played at the Teatrze Rozmaitosci (Variety Theatre), 18.aug.1843 residing in Warsaw he was witness to the marriage of Agnieszka Slodowianka/Slodowy (born 1814 Sokolniki near Galewice), he died at the age of 52 and was buried 27.oct.1857 at the parish of the Holy Cross cemetery in Warsaw ; 1847 he married at the parish of the Holy Cross Warsaw leaving his wife widowed 10 years later

Title Parts


[] Aniela polka. Pianoforte
played at the Rozmaitosci (Variety) Theater
music Alexandre Achtel (Aleksandra Achtel) - ? a relative of Jozef Achtel
pub Nakladem Ignacego Klukowskiego, Warsaw 1849

[] Belle rose. Polka. Piano. op28
pub J. Bernstein, Warsaw 1849

[] Polka gabarre. Piano. op38
dedication : a Madame la Comtesse Rose Zamoyska nee Comtesse Potocka
pub J. Bernstein, Warsaw c1860

[] Polka tremblante. Piano. op42
pub J. Bernstein, Warsaw c1860

[] Mazur. Fortepian. op48
pub Nakladem J. Bernsteina, Warsaw 1852

[] Stol tancujacy (Table dance). Polka tremblante na pianoforte. op52
dedication : Wnej. Pannie Petronelli Rutkowskiej (the noble Miss Petronella Rutkowska)
pub Gustaw Sennewald, Warsaw 1853

[] Widzimisie polka. Piano. op55
dedication : wielmoznej Franciszce Smolskiej (the noble Franciszka Smolskie)
pub Nakladem Litografii J. Muller, Warsaw c1854

[] Z Warszawy. Mazur. Orchestra / Piano
played in the Rozmaitosci (Variety) Theater and in both Ressurs
dedication : ofiarowany Wej Agnieszce Krzewinskiej (the noble Agnieszka Krzewinska)
pub Gustaw Sennewald, Warsaw 1840

[] Mazur. Piano-forte
grany na balu danym przez Stan Kupiecki i Obywateli w Ressursie Kupieckiej z powodu uroczystosci zaslubin JJCCWW Nastepcy Tronu z Wiel. Xiezniczka Marya (played at a ball given by Stan Kupiecki and Citizens in the Kupiecka Ressursa due to the wedding ceremony of the JJCCWW Heir to the Throne of the noble Princess Marya)
pub Gustaw Sennewald, Warsaw 1841

[] Pora wiosenna. Mazur na piano forte
played in the Rozmaitosci (Variety) Theater
pub Skladzie Muzyki Ignacego Klukowskiego, Warsaw 1842

[] Chec do tanca (Desire to dance). Mazur na piano forte
played in the Rozmaitosci (Variety) Theater and the Kupiecka Ressursa
dedication : ofiarowany Jozefowi Stefaniemu nauczycielowi spiewu przy Gimnazyum Warszawskiem i Dyrektorowi Muzyki T. W. (dedicated to Jozef Stefani, a singing teacher at the Warsaw Gimnazyum and the Music Director of T.W.)
pub Sklad Muzyki Ig. Klukowskiego, Warsaw 1843-1845

[] Chec do muzyki (Desire for music). Walc i mazur na piano forte
waltz and mazurka from the vaudeville Antoni and Antosia
pub Nakladem Ignacego Klukowskiego, Warsaw 1845

[] Kamilla. Polka na piano-forte
pub Nakladem Ig. Klukowskiego, Warsaw 1847

[] Z szczerego serca (From a sincere heart). Mazur na piano-forte
dedication : ofiarowany Ignacemu Kuzminskiemu (Ignacy Kuzminski)
pub Cynko. F. Brykner, Warsaw 1848

[] Przejazdzka sankami (Sleigh ride). Polka na piano-forte
played in the Rozmaitosci (Variety) Theater and all Concerts
dedication : ofiarowana wej pani Tekli Wronikowskiej (Miss Tekla Wronikowska)
pub Warsaw 1849

[] Matinee au jardin (Poranek w ogrodzie). Valse composee pour le orchestre, arrangees pour le piano forte. op34
pub chez Ignacy Klukowski, Warsaw 1850

[] 2 Polka-Mazourkas
pub Gustaw Sennewald, Warsaw 1851

2021-01-10 00:00:00