Aertssens, Hendrik 22.may.1586-14.apr.1658 Belgium, Antwerpen - Antwerpen
printer, publisher, ?composer

Title Parts


[] Den boek der gheestelijcke sangen bedeelt in twee deelen der Blijden, Requiem ende gheluckiche uytwaert van een salighe siele, die om tot oprechte inwendighe rust te comen.... Door eenen religieus van de Order van Sente Francois ghenaemt Minderbroederen Capucijnen, 't Hantwerpen. Antwerpen 1631 [] with melodies
2005-07-24 23:53:24