Agazarri, Agostino 2.dec.1578-10.apr.1642 Italy, Siena - Siena
organist

Title Parts


[] Eumelio. Opera. Rome 1606 - Echo aria of Eumelio
2000-10-28 22:36:36