Alcman f630 bc Greece Lydia, ?Sardis - Sparta
poet, choirmaster, kithara player

Title Parts


[] Prooimia (Prelude) to Homeric poetry
2005-05-19 17:19:54