Andreassen, Preben 23.aug.1944- Denmark, Aalborg
organist, pianist, choirmaster, studied with Leif Thybo, Finn Videro and Niels Viggo Bentzon in Copenhagen, 1975 organist of the Brondbyvester kirke in Brondby

Title Parts


[] Dansens Herre. Organ
[] Fuglene vaekkes. Easter psalm
[] Gor dette kolde hus af sten. Whitsuntide psalm
[] Sonnen. Choir and piano
2005-07-24 23:53:30