Andrysowicz, Lazarz c1500-1577 Poland Lodzkiego, Strykow - Krakow
printer, no composer

Title Parts


[] Pyesn o narodzeniu Panskim (Chant on the birth of Christ). Tenor and 4vv choir
music anonymous

[] Piesn o Bozym umeczeniu (The passion of the Lord). 4vv
music anonymous

[] Piesn o zmartwych wstaniu Panskim (Chant on the ressurrection of Christ). 4vv
music anonymous

2006-05-01 10:23:22