Anogion, Loudovikos ton (pseud for Dramoundanis, Yorgos) 28.jan.1951- Greece Crete, Anogia
singer

Title Parts


Meril. Song. 2 Voices and instruments. r1999
Loudovikos ton Anogion, Lizetta Kalimeri. Resistencia 093

2003-01-01 21:31:34