Baeva, Vera (fem) 18.mar.1930- Bulgaria, Burgas
pianist

Title Parts


[] Nostalgichno. Chamber ensemble. 1986
2006-03-22 17:47:22