Ban, Joan (Johan) (Jan) Albert (Bannius, Joannes Albertus) 1597-27.jul.1644 Netherlands, Haarlem - Haarlem
priest, at the Begijnhof Haarlem

Title Parts


Vulcaens winckel, verdeelt in vyf blaezinghe
4 Gambas: Mieneke van der Velden, Johannes Boer, Herman Hicketier, Susanne Braumann. Globe 6042

[] Air de cour "Me veux tu voir mourir insensible Climaine". 5may1640
for a composition challenge by Mersenne against a composition of Antoine Boesset on the same poem

[] Kersliedt
in Sparens vreughden bron II. 1646

[] Zangh-Bloemzel. Staeltjes van den zinroerenden zangh. Met dry stemmen en den gemeene grondstem, neffen een kort zangh-bericht
pub Paulus Matthijsz, Louys Elzevier (Lodovicum Elzevirium), Amsterdam 1642
[] - Onderscheyt tusschen een wilde en een tamme zanghster. words Maria Tesschelschade
[] - Herdersklachte. words Constantyn Huygens
[] - Huldezang aan het Muiderkringgenoot. words Joan Albert Ban
[] - Vulcaens winckel
2007-04-20 17:13:22