Basuel, G ??-f1746 Belgium, ? - ?, ?
1746 active in Mechelen

Title Parts


[] Brand van Mechelen 27 en 28 juny 1687. 3vv and organ. 1746
words J. B. Joseph van de Venne

2007-04-27 09:28:02