Been, Bernard Janszoon 15??-f1602 Netherlands, ? - ?, ?
1600 probably living in Utrecht, 1600 he made a five-part composition in honor of Prince Maurits and the battle at Nieuwpoort 2.jul.1600, for which he received 12 gulden gratuities on 4.jan.1602 by the Staten-Generaal (General Assembly) and 2.may.1602 by the city government of Leiden

Title Parts


[] Veldslagmuziek (Schlachtmusik) (Battle music). 5vv
[Bouwsteenen 1, 4]

[] Triumph-liedt vande slagh van Vlaenderen. 5vv
Vijfstemmig muziekstuk gemaakt in 1600 ter eere van prins Maurits en den slag bij Nieuwpoort (2 Juli 1600), waarvoor hem gratificaties werden toegelegd 4 Januari 1602 door de Staten-Generaal en 2 Mei door de stadsregeering van Leiden.
Het ligt voor de hand hier in te herkennen het "Triumph-liedt vande slagh van Vlaenderen" in 5 deelen, dat op bladzijde 61 onder de letter Q Q vermeld is in de veiling-catalogus der boeken nagelaten door Constantijn Huygens 1688
It is obvious to recognize the "Triumph-liedt vande slagh van Vlaenderen" in 5 parts, which is listed on page 61 under the letter Q Q in the auction catalog of books left by Constantijn Huygens 1688
[Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) 1911]

2008-07-09 00:00:00