Bekku, Sadao 24.may.1922- Japan, Tokyo

Title Parts


[] Futatsu no inori (2 Prayers). Orchestra. 1956
[] Cherry blossoms lane. Tenor and piano
Yoshikazu Mera, Kikuko Ogura. BIS 889

2007-12-23 00:00:00