Borkowski, Marian 17.aug.1934- Poland, Pabianice

Title Parts


Dram. Orchestra. 1966
Chopin Academy SO / Piotr Borkowski. Acte Prealable 0038

Limits. Orchestra. 1971
Polish National Radio SO Crakow / Ryszard Dudek. Acte Prealable 0038

Variant. Instrumental ensemble. 1976
Deutsches Kammerorchester Berlin / Maciej Zoltowski. Acte Prealable 0038

Pax in terra II. Soprano, percussion and organ. 1988
Malgorzata Armanowska, Warsaw Percussion Group, Andrzej Chorosinski / Piotr Borkowski. Acte Prealable 0038

Adoramus. Choir. 1991
Choir Catholic Academy Warsaw / Kazimierz Szymonik. Acte Prealable 0038

Hosanna. Mixed choir, trumpet, trombone, percussion and organ. 1993
Choir Catholic Academy Warsaw, Szymon Bogacs, Arkadiusz Gorecki, Stanislaw Scokzynski, Stanislaw Moryto / Piotr Borkowski. Acte Prealable 0038

Regina caeli. Choir. 1995
Choir Catholic Academy Warsaw / Kazimierz Szymonik. Acte Prealable 0038

** De profundis. Choir and orchestra. 1998
Choir Catholic Academy Warsaw, Chopin Academy SO / Piotr Borkowski. Acte Prealable 0038
Bialystok Philharmonic Choir and Orchestra of the Podlasie Opera / Piotr Borkowski. DUX 1149

Libera me. Choir
Holst Singers / Stephen Layton

2005-02-06 15:31:48