Bortnyansky (Bortniansky), Dmitry Stepanovich 17/28.oct.1751-28.sep./10.oct.1825 Ukraine, Glukhov (now Hlukhiv) - Russia, St Petersburg

Title Parts


Weihnachtsmatutin (Christmas Matins). Male choir
Rybin Choir Moscow. Capriccio 10758

Izje Cheruvimy tajno (Let us praise like the Cherubims)
Sing unto the Lord a new song. Choral concerto no1
Russian State Chapel / Valeri Polyansky. Chandos 9729

Triumph O ye this day. Double choir. Choral concerto no2. 1790s
Russian State Chapel / Valeri Polyansky. Chandos 9922

Come, O people (Concerto no5)
St Petersburg Chamber Choir / Nikolai Korniev. Philips 446662

Sing aloud unto God our strength. Choral concerto no13
Russian State Symphonic Cappella / Valeri Polyansky. Chandos 9783

I lift up my eyes to the mountains. Choral concerto no24
Estonian Philharmonic Chamber Choir / Paul Hillier. Harmonia Mundi 507318

With my voice I cried out to the Lord. Psalm 77. Choral concerto no27
Estonian Philharmonic Chamber Choir / Paul Hillier. Harmonia Mundi 507318

** Lord make me to know mine end. Choir. Choral concerto no32. 1790s
best perf.: Girls Choir St Petersburg Radio / Stanislav Gribkov (listened last 2:09 only)
Estonian Philharmonic Chamber Choir / Paul Hillier. Harmonia Mundi 507318 (8:15)

Za-tsjem skorbisj, doesja moja. Choir. Choral concerto no33. 1790s
words from psalm 41, 22 and 58
Ljudmila Poverennova s, Anna Stroganova a, Gennadi Oboechov t, Joeri Kutanisn b, Moscow Chamber Choir / Vladimir Minin. Emergo 3946

Amin tebe ojem. Song of praise
Enschede's Byzantijns Kozakkenkoor / Paul Kempers

Uslijsij hospodij. Prayer text
Enschede's Byzantijns Kozakkenkoor / Paul Kempers

Dostoyno est
Utrechts Byzantijns Koor / Grigori Sarolea

Da ispravitsia molitva moya (Let my prayer arise). no2
Sofia Boys Choir / Adriana Blagoeva. GegaNew GD188
Estonian Philharmonic Chamber Choir / Paul Hillier. Harmonia Mundi 507318

Sei narechenii i svyatii den (This chosen and holy day)
Sofia Boys Choir / Adriana Blagoeva. GegaNew GD188

Mnogaya leta (Many years)
Stefan Markov bass, Sofia Boys Choir / Adriana Blagoeva. GegaNew GD188

Cherubic hymn. no7
Estonian Philharmonic Chamber Choir / Paul Hillier. Harmonia Mundi 507318

Cherubic hymn
Tatiana Muratova s, Jeanne Polevtsova m, Galina Dolbonos m, Sergei Rokozitsa t, Gennady Bezzubenkov b, Vladimir Starodubtsev b, Leningrad Glinka Choir / Vladislav Chernushenko. Melodiya 74321-25184-2

Te Deum laudamus. Cantata for 2 choirs
idem
1 - Allegro maestoso
2 - Adagio
3 - Allegro
2000-11-03 23:25:28