Chong, Kee-yong 18.jan.1971- Malaysia Johor, Kluang

Title Parts


[N] Aubade. Orchestra. 2002
Nieuw Sinfonietta Amsterdam / Etienne Siebens

Metamorphosis VI "Wind prayer"
Min Xiaofen pipa, Wu Wei sheng, Xu Fengxia zheng, Yang Xue erhu, Nieuw Ensemble / Ed Spanjaard

2003-01-26 17:28:52