Dunkler, Francois jr. (Frans) 24.feb.1816-16.sep.1878 Belgium, Namen (Namur) - Netherlands, 's Gravenhage (now Den Haag)
clarinetist, trombonist, military bandmaster, 26.feb.1816 baptized as Francois, 1827 clarinetist of the Infantry in Liege, 1830 trombonist of the Koninklijke Kapel in Den Haag, 1843 clarinetist of the Koninklijken Franschen Schouwburg in 's Gravenhage, 11.apr.1849 succeeded his father as bandmaster of the regiment Grenadiers en Jagers, 14.sep.1852 verleende de koning hem vergunning tot aannemen en dragen van de decoratie van ridder der Leopold orde hem door den Koning der Belgen geschonken, 8.sep.1860 verleende de koning hem toestemming tot het aannemen en dragen van de versierselen van ridder der orde van Adolph van Nassau hem door Zijne Doorluchtige Hoogheid den Hertog van Nassau geschonken, 1860 residing at Frederikstraat 12 Den Haag, 11.aug.1861 appointed 2e luitenant, 1864 appointed 1e luitenant, 3.aug.1876 the Grenadiers were granted the title 'Royal' and changed the name to Koninklijke Militaire Kapel, 1.aug.1867 won second prize in the competition for bands at the Exposition Universelle in Paris, composed and arranged over 2000 works for harmony orchestra ; son of Francois Dunkler sr. and Emelie Lapied ; 9.apr.1846 in Den Haag he married Christina Wilhelmi (1811-) ; stepdaughter Francesca Cecilia Wilhelmi (Breda 1.mar.1833-28.feb.1856 Den Haag), daughter by an unknown mother Josephina Christina Dunkler (Den Haag 19.jun.1834-24.dec.1908 Den Haag), son by an unknown mother Alexander Dunkler (Den Haag 9.feb.1836-), son by an unknown mother Emile Dunkler (Den Haag 20.aug.1838-8.feb.1871 Den Haag), stepson Francois Wilhelmi (Den Haag 19.may.1840-28.feb.1866 Den Haag), stepson Karel Wilhelmi (Den Haag 15.apr.1843-22.may.1870 Zutphen), stepdaughter Johanna Maria Wilhelmi (13.sep.1845-17.feb.1874 Den Haag), son Edouard Dunkler (Den Haag 3.apr.1847-11.nov.1847 Den Haag), son Louis Edouard Dunkler (Den Haag 29.aug.1848-22.jun.1885 Den Haag), daughter Christine Emilie Dunkler (Den Haag 2.dec.1850-1.mar.1937 Den Haag), daughter Emilie Henriette Dunkler (Den Haag 14.jul.1853-), daughter Alexandrine Dunkler (Den Haag 20.oct.1855-13.apr.1912 Den Haag)

Title Parts


[L] 's Gravenhaagsche Spoorweggalop. Wind orchestra. 1847
Dutch National Youth Wind Orchestra / Jan Cober

[] Huldigings-Wals. Voor de inhuldiging van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin der Nederlanden, gecomponeerd en gearrangeerd voor de Piano-Forte, aan Hare Majesteit Anna Paulowna, Koningin der Nederlanden met den meesten eerbied opgedragen door F. Dunkler Jr. 2de Kapelmeester der Grenadiers, zullende deze wals op de Bals ten Hove bij de aanstaande feesten uitgevoerd worden
pub Weygand & Beuster, Muzijkhandelaars te 's Hage 28nov1840

[] Marche funebre a l'occasion de l'enterrement de Sa Majeste Guillaume II
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam 1849

[] Nationale feestmarsch (12 Mei 1849--1874)
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam

[] Alexander-galop. Souvenir du 19 fevier 1852
remark: Alexander Dunkler was born 9 fevrier, not 19
pub Weygand et Beuster, La Haye 1852

[] Marche de Leyde. Piano
t.g.v. het feest op 8 juni 1852
pub Correspondance Musicale, La Haye 1852

[] Feuille d'album. Scene chantante . Cello and piano
pub Theune, Amsterdam 1853
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam

[] Marche de van Geen. Piano. 1853
[] Marche des Chasseurs. Piano. 1853
De depots der goedkoope muzijk zijn bij de Boek- en Muzijk handelaren te 's Gravenhage, de Erven Doorman in de Korte Poten en J. Andriessen in de Hofstraat

[] Hulde aan Z.K.H. den prins van Oranje, kolonel van het Regement Grenadiers en Jagers, bij Zijne benoeming tot generaal majoor op den 4 september 1858, marsch
[] Impromptu. Cello and piano.
pub Roothaan & Co., Amsterdam 1860

[] Martha-Marsch. 1er exec 28may1860
[] Cristina-polka-mazurka. 1er exec 28may1860
[] Marche sur un chant populaire de Naples. 1re exec 21oct1861
[] Revue musicale. Souvenir fantasie voor groot orkest in drie afdeelingen. perf 1861 [] 1ste Afdeeling. Die schonsten augen
[] 2de Afdeeling. Alpen-Horn
[] 3de Afdeeling. Im Walde. met twee orkesten
[] Johan-Frederik-Marsch. 1re exec 13oct1862
[] Oranje en Vaderland. Defileermarsch voor piano. 1863
[] Une larme sur sa tombe. Elegie et marche funebre. Harmony orchestra. 1865
composees pour Musique Militaire et executees a l'enterrement solennel de Sa Majeste la Reine-Mere des Pays-Bas par F. Dunkler, lieutenant directeur des Corps de Musique de Regiment des Grenadiers et Chasseurs de S.M. le Roi des Pays-Bas, Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Chene, de Leopold, de Wasa et d'Adolf met de Zwaarden
published as Een traan op haar graf, treurtoonen bij het afsterven van H.M. de koningin weduwe der Nederlanden, grootvorstinne van Rusland enz. enz.
pub Weygand, 's-Gravenhage 1865

[] Salut a Amsterdam!, marche d'entree de sa majeste Guillaume III, 1849 le 11 mai 1874
pub Theune, Amsterdam 1874
also published as Salut a Amsterdam. Marche
also published as Marche d'entree de Sa Majeste Guillaume III
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam

[] Napoleon III-Marche. Pas redouble. Piano
arr for harmony orchestra performed at the Exposition Universelle in Paris 1867
pub F. J. Weijgand & Co, 's Hage 1867

[] Eugenie-Marche. Pas redouble. Piano
arr for harmony orchestra performed at the Exposition Universelle in Paris 1867
pub F. J. Weijgand & Co, 's Hage 1867

[] Reve. Andante pour musique militair de F. Dunkler. Piano. op37
de F. Dunkler, arrangee pour le piano par son fils Edouard Dunkler
pub H. Rahr, Utrecht, Netherlands 1882

[] Akademie-Marsch
pub Chappell & Co. Ltd., London

[] Henriette-Marsch
pub Chappell & Co. Ltd., London

[] Les Recontres. Marsch potpourri
pub Chappell & Co. Ltd., London

[] Charmes du soldat. Marche
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam

[] Clochette. Grande valse
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam

[] Edouard polka
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam

[] Feestmarsch Mutua fides. Piano
by Letzer 1913 attributed to Frans Dunkler (1840-1866)
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam

[] Grenadiers-marsch. Marche militaire. Harmonie
pub Kessels, Tilburg, Netherlands

[] Petits prodiges (Jonas). Grande fantasie. Harmonie en partit
pub Heugel et Cie, Paris

[] Une soiree a Frascati. Polka
pub G. Alsbach & Co., Amsterdam

[] Zangers feestmarsch. Piano
by Letzer 1913 attributed to Frans Dunkler (1840-1866)
pub H. Rahr, Utrecht, Netherlands

[] Wedren-Galop in C. Piano. perf 1846
[] Fantaisie sur le siege de Leyde (A.Vogel). Bouquet de melodies pour le piano. perf 1847
[] Le Fugitif. Ouverture. perf 1847
[] La Separation. Fantaisie concertante. perf 1848
[] Fantaisie sur le theme national russe. perf 1849
[] Lebens verschonerungs-galop. perf 1849
[] Jubel Galop. Pas redouble l'absence. perf 1850
[] Souvenir-Marche. Piano. perf 1857
dediee a Monsieur le Colonel J. Scheltus

[] Souvenir du Giuramento. perf 1860
[] Melange Italienne. Fantaisie voor obligaat clarinet. perf 1860
[] Pre-Catalan. Introduction et mazurka. perf 1860
[] Stradella-Marsch. perf 1860
[] Garibaldi-Marsch. perf 1861
[] Fest-Gezang an die Kunstler. perf 1861
[] Amalien mazurka. perf 1861
[] La Tulipe d'Orange. perf 1861
[] Charles VI (Halevy). Grande fantaisie. perf 1861
[] Fifres et tambours. Marche. perf 1861
[] Juliana-Marsch. perf 1861
[] Le Bouquet. Fantaisie. perf 1861
[] Alexandre II. Galop. perf 1861
[] Ouverture Nationale. perf 1861
[] Milligen-Marsch. perf 1861
[] Gedenk aan hen. Andante religioso. perf 1861
[] Klange aus Deutschland. perf 1862
Corps muzijkanten grenadiers en jagers onder directie van den heer directeur der muzijk Dunkler. Societeit-tent in het Bosch, 's Gravenhage

[] Der Templer und die Judin. Potpourri. perf 1862
[] Pensee musicale. Marsche. perf 1862
[] La Gracieuse. Bluette a la polka. perf 1862
[] De Vrijbuiter, verzameling van militaire en volkszangen
Groot Harmonie Park-Orchest. Amsterdam 27 Julij 1863

[] Deutscher Vaterlandsmarsch. perf 1863
[] Fleur du Nord. Mazurka. perf 1863
[] Soldaten herzenstone. Marsch. perf 1864
2003-03-12 19:18:42