Folkertsma, Paulus 15.jan.1901-4.may.1972 Netherlands Friesland, Wommels - Aldeboarn

Title Parts


13 Kwatrijnen. Soprano, mezzosoprano, baritone and 2 pianos
Tetsje van der Kooi, Netty Otter, Ben Brunt bt, Arjen Veenhuizen bt, Johan Bijhold piano, Lieven Sienema piano.
1 - Mijn lied
2002-10-09 21:11:18