Gao, Ping 1970- China Sichuan, Chengdu
pianist, son of Wei-jie

Title Parts


Prayer's mask. Piano. 2003
Xie Ya-ou. Shanghai Chinese Ensemble

2004-01-16 02:42:26