Giay (Giaj), Giovanni Antonio 11.jun.1690-10.sep.1764 Italy, Turin - Turin
father of Francesco Saverio

Title Parts


[] Sinfonia - Andante
- Finale, presto
Orchestre des Pays Savoie / Reinhard Goebel. Calliope 9514
2002-10-09 21:11:30