Hauff, Willem Gottlieb (Wilhelm Gottlieb jr.) 16.mar.1793-31.oct.1858 Netherlands, Nijmegen - Groningen
organist, 16.mar.1793 on the day of his birth baptized at the Evangelisch Lutherse Kerk in Nijmegen, 1815 organist of the Groote Kerk in Deventer, 24.aug.1815 he gave a grand concert at the organ of the Groote Kerk for the widows of the victims of the battle of Les Quatre Bras and La Belle-Alliance, 1816 appointed organist of the Groote Kerk (Martinikerk) in Groningen which he remained until his death, as concert organist his renditions of the Groote Batailje and of the storms were particularly popular, 1832 on the examination to the post of organist at the Nieuwe Kerk in Amsterdam he used the newly constructed gas lighting to mimic lightning (he was elected but did not accept the post) ; son of composer Wilhelm Gottlieb Hauff sr. ; 2.aug.1821 in Groningen he married Maria Anna Catharina Roijer (Utrecht 2.sep.1798-9.dec.1828 Groningen), 2 children ; 7.may.1831 in Groningen he married Maria Catharina Meijer ; son organist of the Reformed Church in Kampen Wilhelm Reiner Hauff (Groningen 7.feb.1833-12.sep.1903 Utrecht), son Karel Fredrik (Groningen 20.apr.1836-), daughter Margaretha Karolina Frederika (Groningen 29.sep.1837-)
, daughter Agnita Margaretha Willemina (Groningen 9.jan.1839-), daughter Julia Mathilda (Groningen 22.sep.1840-), son Karel Willem Leonard (Groningen 14.dec.1842-)


[Letzer 1913 gives erroneously born 18.jun.1793]

Title Parts
1832 Amsterdamse Nieuwe kerk: Bij zijn beroemde vertolking van de onweders in de Martinikerk benutte hij de pas aangelegde gasverlichting om bliksemflitsen na te bootsen
improvisatie in de traditie van Wilhelm Gottlieb Hauff over een nogal strijdlustig thema: "Groote Batailje,

[] Six walses. Piano
composed by Wilhelm Gottlieb Hauff sr. while serving as organist of the Grofsen Kirche in Groeningen (which is a city in Germany) [Eitner]
[actually composed by Willem Gottlieb Hauff jr., organist of the Groote Kerk in Groningen Netherlands]

[] Koorzangen voor de hooge feestdagen der Kristenheid
? collected or composed by Willem Gottlieb Hauff
pub Den Hengst 1822

[] Melodien der evangelische gezangen, bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik
pub J. D. Smith, Groningen 1834

[] De 150 psalmen benevens de gebeden, lof- en bedezangen gezet voor orgel en piano forte, met de noodige harmonie, in generaal bass
pub Boekverkooper J. Oomkens, Groningen 1834, 3th edition 1848

[] XX preludiums of voorspelen, uit alle toon-aarden, dienende voor psalmen en gezangen, voor het orgel gecomponeerd
pub Boekverkooper J. Oomkens, Groningen 1834
pub Altmann, Rotterdam 18??

[] XV Kleine schoolliederen, van Hieronijmus van Alphen, voor piano en zang
pub Boekverkooper J. Oomkens, Groningen 1834
[] 1 - Het kinderlijk geluk
[] 2 - De perzik
[] 3 - De kinder-liefde
[] 4 - Het medelijden
[] 5 - De naarstigheid
[] 6 - De spiegel
[] 7 - De ledigheid
[] 8 - Het hondje
[] 9 - De ware vriendschap
[] 10 - De gezondheid
[] 11 - De klepperman
[] 12 - Gods wijsheid
[] 13 - Het geduld
[] 14 - Het teederhartige kind
[] 15 - De verkeerde vrees
[] VI Kleine naspelen, bij het uitgaan der kerk, getrokken uit de preludiums, voor het orgel
pub Boekverkooper J. Oomkens, Groningen 1837, second edition 1846
[] 1 - Moderato
[] 2 - Allegro
[] 3 - Andante
[] 4 - Allegretto
[] 5 - Andante
[] 6 - Allegro resoluto
[] Naspelen, bij het uitgaan der godsdienstoefening, voor een orgel met twee clavieren en pedaal
pub Smit, Groningen 18??

2015-01-00 00:00:00