Hauksson, Thorsteinn 4.aug.1949- Iceland, Reykjavik

Title Parts


Psychomachia. Soprano and cello * 1 - Christo
2 - Luxuria
3 - Pulotitia
4 - In tempo de veni funtis
Martha Gudrun Halldorsdottir, Brindis Gylfadottir
2001-10-06 10:56:34