Jambe de Fer, Philibert c1515-c1566 France Haute Saone, Champlitte - Lyon (murdered)

Title Parts


Singt, singt dem Herren neue lieder. Choral 4vv
Bach Chor Siegen / Ulrich Stotzel

2002-11-19 19:10:46