Karaindrou, Eleni (fem) 25.nov.1939[1941]- Greece, Teichio

Title Parts


The suspended step. Film music. Oboe and string ensemble
Vangelis Christopoulos, Nikos Spinoulas, Athens String Ens. ECM 1456

[] The Trojan women of Ripides. 2001 - 3th Stasimon (Senseless sacrifice). Choir and orchestra
Choir and Orchestra / Antonis Antypas. ECM 472139-2
2001-10-06 10:59:16