Kauwenberg, Cornelis f1700-f1741 Netherlands, ? / Haarlem - ?, ?
choirmaster, 9.apr.1700 he married Mayke Capelle in the Nederlands Hervormde gemeente of Haarlem, he belonged to the literary circles around Jan Luyken and Pieter Merkman in Haarlem

[Eitner incorrectly gives his name as Carel]

Title Parts


[] Dankbare Naagedachten en Geboortegezangen op de blijde en heilrijke verschijninge van 't licht der Genade Jezus Christus, begrepen in twintig zangstukken door Jan van Elsland, met zangkunst verrijkt door Cornelis Kauwenberg en Willem Vermooten
pub Weduwe Hermanus van Hulkenroy en Zoons, Haarlem 1719, with reprints in 1739 and 1764
[] 20 2vv Choral pieces. 7 by Kauwenberg and 13 by Vermooten
[] Stichtelijke Mengelzangen, verzameld uit veelderhande schriften. 61 Songs
words oa Jan Luyken, Gerard Brand, Kamphuizen
music by Cornelis Kauwenberg and Willem Vermooten
pub Weduwe Hermanus van Hulkenroy en Zoons, Haarlem 1726, with reprint in 1736

2008-06-06 00:00:00