Kipourgos, Nikos 21.apr.1952- Greece, Athens

Title Parts


Ro-ta-ro. Song. Voices and instruments. 1990
Nikos Kipourgos voice, Dora Masklavanou voice. Resistencia 093

2003-01-01 14:21:34