Kleijn (Kleyn), Johannes 'Johan' 'Jan' Carel 23.may.1742-31.jan.1825 Netherlands, 's-Gravenhage (Den Haag) - 's-Gravenhage
organist, klokkenist (carilloneur), 1771-1791 of the Grote Kerk in Den Haag, 8.mar.1891 met consent zal Jan Carel Kleyn, organist van de Groote Kerk in 's Gravenhage, by gelegenheit van het vijf en twintigjarig Erfstadhouderschap van Zyne Doorluchtige Hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Orange en Nassau &c. &c. &c., in de Kerk van het dorp Overschie, op Donderdag den 10 Maart aanstaande, 's namiddags ten Twee Uren, op de prachtigste wyze executeren, een Groot Vocaal en Instrumentaal Kerk-Muzyk, waar toe de Entree-Biljetten nog dezen dag, en volstrekt niet langer, a Eene Gulden te bekomen zyn te Overschie by de Heeren Kerkmeesteren Jan Bonk en Pieter Pannevis, als mede by de Boekhandelaren als..., at a certain time he had been active or studied in Amsterdam ; son of Gerrit Kleijn (c1720-) and Anna Sobilla Diderichs (c1720-) ; 6.nov.1763 in 's-Gravenhage he married Dorothea Elisabeth Vaupel (Germany, Nassau-Dillenburg 1737-8.may.1813
's-Gravenhage) ; son Johan Adam Vaupel Kleijn ('s-Gravenhage 13.feb.1774-17.jun.1850 's-Gravenhage) and son Gerrit Kleijn (born 's-Gravenhage)

[Eitner gives erroneously born Hamburg Germany]

Title Parts


De klagende voorbidders. Soprano, 2 cellos, violone and organ. c1800
Mirjam Beumer, Lorna Glover, Richte van der Meer, Margareth Urquhart, Gert Oost

[] Sonata in g. Organ
Gert Oost. CD Erasmus 234
in 5 parts
[] Cantate voor de glorie van de Revolutie
Bouwsteenen 2, 33

[] Zangwijzen tot de proeve van stichtelyke mengel-poezy door H. van Alphen en P. L. van de Kasteele. Gecomponeerd voor de zang, violino en basso continuo. 2 Delen
pub Harm. Henr. van Drecht, 's-Gravenhage 1774 and 1775
ms Amsterdam Library

[] Princelyke ouverture, geexecuteerd by gelegenheid dat Willem de Vyfde, Prince van Orange... benevens hoogstdesselvs Koninglijke Gemalinne... het Oprechte Vaderlandsch Liefhebbery Toneel voor de eerste mael met derzelver tegenwoordigheid vereerden. Gecomponeerd door... Orchestra. 1787
ms Amsterdam Library

[] Bij gelegenheid dat de hoog geleerde heer Cornelis Henricus Velse professor in de ontleed- en heelkunde vijftig jaren tot regent van het Pest en Dolhuis in Den Haag was aangesteld, en de gedachtenis daar van in deszelfs tegenwoordigheid, oud zijnde 87 jaren, aldaar plegtig wierd gevierd op den 3 nov. 1805
publisher H. C. Susan en Zoon, 's-Gravenhage 1805

2002-05-04 17:18:44