Loosjes, Vincent 20.oct.1786-4.apr.1841 Netherlands, Haarlem - Haarlem
publisher in Haarlem, active at the music Society Haarlem's Toonkunst, 1814 he published Schiller's ode 'Das lied von der glocke' in dutch translation 'Het lied van de klok' by Adriaan van der Willigen and music by Andreas Romberg ; son of Adriaan Loosjes

Title Parts


[] Feestspel op het vijfentwintigjarig bestaan van Leerzaam Vermaak. Singing play.
music Vincent Loosjes
conducted by F. G. Hansen at the stage theatre "Leerzaam Vermaak" Klein Heiligland, Haarlem 1810
libretto Jan van Walre and Adriaan Loosjes

words of a patriotic song attributed to Vincent Loosjes :
In de nadagen van Napoleons macht schreef hij een geestig patriottisch lied waarin de Keizer het volgende 'snuifje' aangeboden wordt door de Nederlandse Maagd
- Pak voor altijd uw biezen
- Of wacht een snuifje kruit en lood
- Vermengt zoo als 't behoort met schroot
- Waaraan ge u dood zult niezen
In the aftermath of Napoleon's power, he wrote a witty patriotic song in which the Emperor is offered the following 'pinch of snuff' by the Dutch Virgin
- Grab your piping forever
- Or wait a snuff of powder and lead
- Blended so as it belongs with scrap
- From which you will sneeze to death

2008-06-07 00:00:00