Lossy, Willem Janszoon 15??-16?? Netherlands, Haarlem - ?, ?
organist, organist tot Haarlem, known as Meester Willem (Master Willem) ; son of Jan Willemszoon Lossy (Alkmaar c1545-1629 Haarlem)

Title Parts


[] Der Gooden Fluyt Hemel, gesiert met d'alder nieuste couranten, pavanen, seranten, branles, almandes, balleten &c. meest met verscheyden veranderingen, door veel vermaarde musicyns tot de fluit en allerley blaas- en speel-tuygh gestelt. Noch eenighe couranten, balletten, airs, &c. om met 2 a 3 boovenzanghen, zoo wel voor de viool als fluit, of eenigh blaas-thuygh te gebruycken. Eerste Deel
publisher Paulus Matthysz, Amsterdam 1644
[] 17 - Passasi, van M. Willem. Flute or violin
[] 'T Uitnement Kabinet vol Paduanen, Allemanden, Sarbanden, Couranten, Balletten, Intraden, Airs &c. En de nieuwste Voizen, om met 2. en 3. Fioolen, of ander Speel-tuigh te gebruiken. Van de alder-konstighste Speel-meesters, en Liefhebbers, van de geluyt-kavelingh, dezer tydt, by een gestelt. Eerste Deel
publisher Paulus Matthysz, Amsterdam 1646
[] 4 - Passasi. Flute or violin
[] Der Fluyten Lust-Hof, vol psalmen, paduanen, allemanden, couranten, balletten, airs, &c. Konstigh en lieflyk gefigureert, met veel veranderingen. Den 2 druk, op nieuws overhoort, verbetert en vermeerdert, door den autheur, met psalmen, paduanen, allemanden, en de nieuste voyzen, en verscheyden stukken om met 2 boven-zangen te gebruikken. Dienstigh voor alle konstlievers tot de fluit, blaes- en allerley speel-tuigh. Tweede Deel
publisher Paulus Matthysz, Amsterdam 1654
[] 102 - Lossy (untitled)
2008-06-08 00:00:00