Meulen (Muelen), Servaes van der 1525-a1592 Belgium, Antwerpen or Mechelen - ?, ?
organist, 1556 of the Sint Gertrudiskerk in Bergen op Zoom Netherlands, 1557-1585 of Onze Lieve Vrouwekerk in Antwerpen Belgium, until 1589 at the court chapel in Brussels

Title Parts


[] Altijt so moet ic trueren. 4vv
from Niewe Duytsche Liedekens published by Jacob Baethen, Maastricht 1554
Camerata Trajectina. Globe 6046

[] Een Duytsch musyck boeck, daer inne begrepen syn vele schoone liedekens met IIII, met V ende VI partijen. Nu nieuwelijck met groote neersticheyt ghecolligeert ende verghaert. Ghecomponeert bij diversche excellente Meesters seer lustich om singhen, ende spelen op alle in instrumenten.
Tot Louen bij Peeter Phalesius, ende Tantwerpen bij Jan Bellerus in den gulden arent. M.D.LXXII.
pub Pierre Phalese, Leuven and Jan Bellerus, Antwerpen 1572
[] - Altijt so moet ick trueren
[] - Wij comen hier gheloopen
[] - 32 Songs (26 4vv, 5 5vv and 1 6vv) by Jan Belle (6), Clemens non Papa (5), Lupus Episcopius (7), Theo. Evertz, Noe Faignient (3), Lupus Hellinc, Joan de Latre, Servaes vander Muelen, Adrianus Stochaert (Scockart), Gerardus Turnhout (4), Joannes Turnhout, Joan Wintelroij
2005-10-27 21:21:18