me

Padbrue (Patbrouck) (Pabbruwee), Cornelis Thymanszoon (Tijmenszoon) c1592-18.jan.1670 Netherlands, Haarlem - Haarlem
harpsichordist, shawn player, city musician, nephew of David

Title Parts


De Kruisbergh (Mount Calvary). Hymn 5vv. 1640
words Joost van den Vondel

[] Kusies (Kusjes), in 't latijn geschreven door Ioannes Secundus, ende in duytsche vaersen ghesteldt door Iacob Westerbaen, beide haeghsche poeten, nu eerst op musyck ghebracht a 3 ende 4 stemmen met een basso continuo. Door Cornelis Padbrue, Musicijn van Haerlem. 13 Madrigals
dedication: Jacob Westerbaan, Ridder van d'Ordere van St Michael, Heere tot Brandtwijck etc.
first pub Harman Anthoni Craenepoel, Corte Bagynestraet, Haarlem 1631
second pub Den tweeden druck, vermeerdert ende verbetert met 5, 4 ende 3 stemmen met een basso continuo.. t'Amsterdam gedruckt by Broer Jansz, woonende op de Nieuwe-zijds Achter-borghwal in de Silvere Kan. 21 Madrigals. 1641
[] 1 - Mocht ick mij om u hals so menigmalen winden " Daer sou de blijde schaer"
[] 5 - Lest was ick met mijn Rosemondt
[] 14 - Het minnenet. 4vv
[] 15 - Minne-Vliegh. 5vv
[] 16 - Dat altijdt deze schael. 4vv. words Pieter de Grebber
[] 17 - Dat altijdt deze schael. 4vv. words Salomon de Bray
[] 18 - Ontluyckt u licht. 3vv. words J. Brosterhuysen
[] 19 - Dat ick betovert ben. 4vv. words J. Brosterhuysen
[] 20 - Wat is de min. 4vv. words J. Brosterhuysen
[] 21 - Alma affitta. 3vv. words Petrarca
[] De Kruisbergh. 2 Hymns and 4 motets. Soloists and continuo
words Joost van den Vondel
dedication: Joffrouwe Magdalena van Erp, Huysvrouwe van den Heere Joost Baeck tot Scheybeek
published 1640
- De Kruisbergh. 5vv
[] - Klacht over de tweedraght der Christe Princen aen Jesus Christus
[] - O vos omnes qui transitis per viam. 4vv
[] - O triste spectaculum O crudele supplicium. 3vv
[] - Cantate Domino canticum novum. 3vv
[] - Da pacem Domine - Ecce quam bonum. 8vv
[] Pavane e gaillarde. 5 Instruments. Haarlem 9may1641
for the wedding of Dr. D. I. Everswijn and Lucia Buys, Haarlem

Synphonia in nuptias Joannis Everswyn et Luciae Buys. Recorder, guitar. Haarlem 9may1641
Erik Bosgraaf, Ensemble Cordevento: Izhar Elias

[] Symphonica nuptialis (Synphonia in nuptias). 1642
for the wedding of Dr. Mathaeus Steyn, Doctor et Advocatus curiae Hollandiae, and Maria van Napels, Haarlem 4feb1642
[] 1 - Pavane
[] 2 - Gaillarde
[] Eere-krans voor Constantin Sohier en Catharina Koymans, echtelijck vereenight op den lesten may 1643
for the wedding of Constantyn Sohier and Catharina Koymans, Beverwijk 31may1643

[] 't Lof van Jubal, eerste vinder der musijcke, en allerley musijck instrumenten. Door verscheyden poeten in duytsche en latijnsche vaersen ghestelt, nu eerst op musijck gebracht met vier, vijf en ses stemmen met de gemeene grontstem ofte continuo
first pub Eerste boeck, Broer Jansz, Amsterdam 1643
second pub Tweede boeck, Broer Jansz, Amsterdam 1645
[] - Lof-Gedicht ter eere van Jubal. 4/6vv. words Jacob Cats
[] - Jubal-lied "Roert niet meer uw losse wiecken". 5vv. words Joost van den Vondel
[] Latijnse ode. 6vv. words Caspar Barlaeus
[] O Kersnacht, schoonder dan de daghen
from Gijsbrecht van Aemstel by Joost van den Vondel. Amsterdam 3jan1638
melody used in the songbooks 't Amsteldams minnebeeckie 1645 and Christelijck vermaeak 1645

[] Peter en Pauwels. Drama (Oratorio). 1646
words Joost van den Vondel 1641
pub by Symon Feldt as De traanen Petri ende Pauli. 1646

[] Feestmuziek voor de vrede van Munster. Haarlem 1648
? words Gedicht ende gesang op de eeuwige vrede, pub H. Passchiers van Westbusch 5 juny 1648

2000-10-28 22:37:58