Prick van Wely, Max Arthur 14.sep.1909-12.apr.2000 Indonesia Java, Jakarta Meester Cornelis (now Jakarta Djatinegara) - Netherlands, Amsterdam
pianist, violinist, writer on music, studied with Sem Dresden and Willem Andriessen at Amsterdam Conservatory, until 1942 teacher at the music school in Nijmegen, 1942 settled as music teacher in Den Haag

Title Parts


Improvisation on Peruvian folksongs. Piano
Albert Brussee

[] Haarlemse liedjes en versjes. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan
with Chris Rabe
pub Uitgeverij De Toorts, Haarlem 1981

[] Missa simplex. TTB a cappella. 1953
[] Duo. Flute and harp
[] Serenade. Voice and piano
words Paul Verlaine

[] 4 Gedichten uit "Serenade" van Jan Jacob Slauerhof. Soprano and piano
writing: De bloeitijd van het nederlands volkslied (The heyday of the dutch folksong). De Toorts, Haarlem 1949
writing: Het orgel en zijn meesters (The organ and its masters). J. Philip Kruseman's Uitgeverij, Den Haag 1931
writing: De piano en haar meesters (The piano and her masters). J. Philip Kruseman's Uitgeverij, Den Haag 1949
Rient van Santen 1925, gedeeltelijk vrij bewerkt en herzien door Max Prick van Wely 1949

2003-11-21 17:52:50