Sang, Tong (ne Zhu, Jingqing) 17.jan.1923- China Jiangsu, Songjiang

Title Parts


Inner Mongolian folk songs. Piano. 1953
Yin Chengzong. Naxos 8554499
1 - Elegy
2 - Friendship
3 - Nostalgia
4 - Grassland love song
5 - Children's dance
6 - Sorrow
7 - Dance
2003-03-30 23:08:42