Schwaaniz (Swanius), J C (K) f1778-f1787 ?, ? / Netherlands, Haarlem - ?, ?
clarinetist and leader of the corps Pro Aris et Focis in Haarlem

Title Parts


[] Marsch. Voor 2 klarinet, 2 hoorn, een fagot en een trompetpartij. Haarlem 5sep1787
Aan de gezamenlyke Leeden van het Vry-Corps, onder de zinspreuk "Pro Aris et focis" onder het Commando van den WelEdelGestrenge Heer Mr. D. J. Canter Camerling te Haarlem, wordt deze Marsch, gecomponeerd door Schwaaniz, opgedraagen door hunne bereidvaardige dienaren en medeleden, de musicanten van hetzelve Corps
ms Oud-Hollandse schuttersmars. componist J. C. Swanius. Afschrift van origineel uit ca.1785 in het archief van het gezelschap Pro Aris et focis te Haarlem. Met een brief van de afschrijver, Wildeman, Delft / 's-Gravenhage, 18 Juni 1901 aan D. F. Scheurleer

[] Military march
composed by K. Schwaaniz, arr for clarinet duet Simon Butter
pub Muziekuitgeverij I Z, Huizen Holland 2002

2008-06-13 00:00:00