Schweinsberg, Franz Johann (Frans Johan) 3.dec.1835-12.jan.1913 Netherlands, Maastricht - Nijmegen
1848 flutist of the Schutterij (civic guard) in Nijmegen, 1860-1864 muziekmeester in IJsselstein, 1865 bandmaster of the Schutterij in Amersfoort, 8.jan.1869 his application to the post of stads-muziekmeester of Utrecht was rejected, 1.oct.1880 he received teaching licenses for piano, violin and singing from the Nederlandsche Toonkunstenaars Vereeniging in Utrecht, 1883 organist of the Remonstrantse Kerk in Amersfoort, 1.dec.1885 appointed teacher of singing and toonkunst at the Rijkskweekschool (teachers college) in Nijmegen, 1.sep.1889 the school was closed, 11.sep.1889 appointed bandmaster of Fanfarekorps Wageningen, 13.apr.1896 he was named Officier de l'Academie in Paris, 29.jan.1897 appointed bandmaster of Harmonie Gezelschap in Bennekom, until death organist of the Waalsche kerk in Nijmegen, 1913 residing at Jacob Canisstraat 46 in Nijmegen ; son of staff musician of the 13th Regiment Infanterie in Garnisoen in Maastricht Christoph Ludwig Schweinsberg and Gerharda Alletta Heuvel ; 27.jul.1860 in IJsselstein he married Wilhelmina Sophia Roesteen (1837-6.sep.1882 Amersfoort) ; son (IJsselstein 15.feb.1861-) ; dau (IJsselstein 28.apr.1862-) ; dau (IJsselstein 20.jun.1863-) ; dau (IJsselstein 7.dec.1864-) ; dau (Amersfoort 13.apr.1867-) ; 2.aug.1883 in Utrecht he married Geertruida Alberta Christina Thien (Utrecht 1852-) ; son Franz Johan (Amersfoort 6.jul.1884-)

Title Parts


Rhapsodie hollandaise no1. Piano. 1905
pub M. J. H. Kessels, Tilburg, arr for military band by M. J. H. Kessels
Koninklijke Luchtmacht Kapel / Josef Suylen. NM Classics 92081

[] Fantasie brillante et originale. 2 Clarinets and piano
Eva Wasserman-Margolis, Luigi Magistrelli, Claudia Bracco. Leonarda LE354

[] Wachse hoch Oranien!, groote feestmarsch, voor de piano-forte. op18
dedication: Opgedragen aan Z. M. den Koning en H. M. de Koningin der Nederlanden bij gelegenheid van Hdr. 25jarige echtvereeniging (welwillend aangenomen 12jul1864)
pub Hendrik Altmann, Rotterdam 16nov1864

[] Ornis. Feestmarsch in D. Piano. op35
dedication: Opgedragen aan het bestuur van het 37e Nederlandsch landbouwkundig congres
pub Brix von Wahlberg, Amsterdam 18??

[] Hoogtijd. Zangen der natuur. Zes een en tweestemmige liederen met piano begeleiding. op108
words Nelly Hoekstra-Kapteijn
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 19??

[] Fleurs de printemps. Valse pour piano forte
pub Correspondence musicale, La Haye (Den Haag) 185?

[] [] Mina polka, pour piano
no3 from Guirlande musicale, de valses, polka-mazurka's etc. composees par differents auteurs
pub G. W. Derx, Harlem (Haarlem) 185?

[] Vrijheidsmarsch, voor pianoforte a 4 handen
dedication: Opgedragen aan de Hoofdcommissie tot viering van het 3e eeuwfeest van het ontstaan van Nederlands Onafhankelijkheid te Brielle
pub Koksma, Franeker 1872

[] Salut a Wageningen. Pas-redouble. Voor harmonieorkest of fanfareorkest
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 19??
Fanfare-corpsen Wageningen / F. J. Schweinsberg, Junushof, Wageningen 13aug1889

[] Nationale schuttersmarsch. Trio met zang
dedication: Opgedragen aan de leden van de Nederlandsche Schutterij-Kaderbond, gecomponeerd ter gelegenheid van het eerste jubileum gehouden te Nijmegen op 27, 28 en 29 juli 1890 door F. J. Schweinsberg, gedicht van D. G. van Embden Jr., melodie van A. van Ooijen
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 1890

[] Nieuw Nederlandsch volkslied, voor eene zangstem met klavierbegeleiding
words Carolina Krak
pub Roskes, 's-Gravenhage 1897

[] Vorstinne van Nassauwe
bewerkt naar het oud Wilhelmus van Nassauwe
words Carolina Krak
composed for the coronation of Queen Wilhelmina 6sep1898
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 21aug1898
the score was offered free of charge and free delivery by Kessels to all choirs and schools in the Netherlands until 31 August 1898

[] Oud-Holland. Potpourri over volksliederen der vorige eeuwen. Piano
pub M. J. H. Kessels, Tilburg c1898
[] 1 - Gelukkig is het land. Valerius
[] 2 - Waer dat men zich al keerd of wend. Valerius
[] 3 - Help nu U self
[] 4 - Patriotten-lied
[] 5 - Al is ons prinsje nog zoo klein
[] 6 - In 't Voorhout
[] 7 - Lied uit de XV eeuw
[] 8 - Daar was laatst een meisje loos
[] 9 - Jan, mien man is tambour
[] 10 - Een liedje van Koppestok, de veerman
[] 11 - Pierlala
[] 12 - Een ronden-dans om de bruijdt te bedde te dansen
[] 13 - Wilhelmus
[] Postludium in C. Organ or harmonium
pub H. A. M. Roelants, Schiedam 189?

[] Canzona in G. Organ or harmonium
pub H. A. M. Roelants, Schiedam 189?

[] Drie lyrische klavierstukken. Piano
dedication: Opgedragen aan U. M. Wijt
pub Jongbloed, Leeuwarden 18??
[] 1 - Scherzo
[] 2 - Romanze
[] 3 - Impromptu
[] Arm vogelyn. Voor zangstem en piano
words Bernard ter Haar
pub Peters, Nijmegen 18??

[] L'Amitie. Fantaisie. Duo de concert pour cornet et baryton
also published as F. L. Schweinsberg (? from his full name Franz Johann Ludwig)
Stedelijk Muziekkorps / J. P. Kern, Societeit Harmonie, Semarang 13jul1901

[] St. Nicolaasfeest, eene muzikale kindervoorstelling, voor piano
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 23nov1902
[] 1 - St. Nicolaaskomst, men hoort verdachte geluiden, de kinderen schrikken
[] 2 - St. Nicolaas klopt
[] 3 - De kinderen verstoppen zich
[] 4 - St. Nicolaas stapt langzaam de kamer binnen
[] 5 - St. Nicolaas spreekt tot de kinderen
[] 6 - De kinderen zingen een liedje voor St Nicolaas
[] 7 - St. Nicolaas spreekt nogmaals
[] 8 - De kinderen maken een dansje voor St. Nicolaas
[] 9 - Vertrek van St. Nicolaas
[] 10 - De kinderen gaan ter ruste
[] 11 - Zoete droom der kinderen
[] 12 - Ontwaken
[] 13 - Groote vreugde over hetgeen St. Nicolaas heeft gebracht
[] De Kerstboom. Potpouri over de meest bekende kerstliederen, voor piano met zang ad libitum
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 14dec1902

[] La Primavera. Fantaisie originale. Fanfare
also published as F. L. Schweinsberg (? from his full name Franz Johann Ludwig)
mandatory piece at the competition by the Christelijke Harmonie- en Fanfarevereenigingen at Jardin Rozenburg in Rotterdam Oud Kralingen 3aug1904

[] Talon Rouge. Fantaisie originale. Fanfare
also published as F. L. Schweinsberg (? from his full name Franz Johann Ludwig)
mandatory piece at the competition by the Christelijke Harmonie- en Fanfarevereenigingen at Jardin Rozenburg in Rotterdam Oud Kralingen 3aug1904

[] Intermezzo in d. Organ or harmonium
pub H. A. M. Roelants, Schiedam 27nov1905

[] Paschen (Easter) in D. Organ or harmonium
pub H. A. M. Roelants, Schiedam 27nov1905

[] Goede Vrijdagmorgen in a "Gang naar den kruisheuvel". Organ or harmonium
pub H. A. M. Roelants, Schiedam 27nov1905

[] Goede Vrijdagmorgen in e "Terugkeer van den kruisheuvel". Organ or harmonium
pub H. A. M. Roelants, Schiedam 27nov1905

[] Ouverture pittoresque
Westersch Harmoniekorps / P. J. Kiveron, Wester Suikerraffinaderij, 1ste Spaardammerstraat, Amsterdam 30aug1907

[] Un jour de fete. Choir
also published as F. L. Schweinsberg (? from his full name Franz Johann Ludwig)
Muziekvereeniging Crescendo / H. V. P. Schoonderbeek, Muiden 20nov1908

[] Ouverture La Montagnarde (De Bergbewoonster). Fanfare
Fanfarecorps van conducteurs en wagenbestuurders der gemeente-tram "Kunst na Inspanning", Vondelpark, Amsterdam 4jun1913

[] Gelria (Geldersch festival). Pas redouble
also published as F. L. Schweinsberg (? from his full name Franz Johann Ludwig)
Muziekvereniging "Concordia", Renkum 6aug1913

[] Op koninginnedag in D. Gemengd koor
pub Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch 1920

[] Alydia. Romance. Solo pour piston ou bugle. Voor cornet of bugel en harmonieorkest of fanfareorkest
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 19??

[] Kerstliederen-krans, voor Amerikaansch orgel of piano met zang ad libitum
pub Drukkerij der Weesinrichting te Neerbosch, Neerbosch 19??

[] Nederlandsche Federatie marsch
pub Konefa, Tilburg 19??

[] Koninginne-marsch. Voor harmonieorkest of fanfareorkest en koor
pub Konefa, Tilburg 19??

[] Souvenir de Gorinchem. Pas-redouble. Voor harmonieorkest of fanfareorkest
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 19??

[] Souvenir de Nymegue (Nijmegen). Pas-redouble. Voor harmonieorkest of fanfareorkest
pub Konefa, Tilburg 19??

[] Bouton de fleur. Mazurka melodie, morceau de salon pour piano
dedication: Opgedragen aan mej. A. J. C. Crommelin
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 19??

[] Fantaisie brillante, pour saxophone alto
pub Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziekinstrumenten, Tilburg 19??

[] Twee koorliederen. Voor resp. koor SATB, orgel of piano en soli SATB, koor SATB en piano
words A. v. S.
pub Milborn, Nijmegen 19??
[] 1 - Geloof, hoop en liefde
[] 2 - Nog weinig jaren meer
[] Hollandsche rhapsodie, over het "Vlaggenlied" van W. Smits. Voor piano vierhandig
pub M. J. H. Kessels, Tilburg 19??

2002-10-09 21:14:08