Shimoyama, Hifumi 21.jun.1930- Japan Aomori, Hirosaki
violinist

Title Parts


Cello concerto. 1984
H. Kitamoto, Tokyo PO / K. Komatsu

2001-12-13 21:10:12