Skalkottas, Nikolaos 'Nikos' 8/21.mar.1904-19.sep.1949 Greece, Chalcis (Khalkis) - Athens

[birthdate in Julian/Gregorian calendar]

Title Parts


Scherzo. Piano and string quartet. 1938
Double bass concerto. 1942
Vassilis Papavassiliou, Iceland SO / Nikos Christodoulou. BIS 954

Ellenike chori (Five greek dances). Orchestra
from 36 Greek dances 1931-1936 rev1948. AK11
Manitoba CO / Alain Trudel
1 - Epirotikos (Epirus). AK11/3 or 26
2 - Kretikos (Crete). AK11/2, 5, 11, 15 or 22
3 - Tsamikos (Samos). AK11/1 or 21
4 - Arkadikos (Arcadia). AK11/34
5 - Kleftikos (Dance of the Guerillas). AK11/6, 27 or 32
2000-10-28 22:38:20